phone +90 212 531 62 76
phone

E-FATURA

Faturalama Sistemlerinde Tecrübeli,GİB Onaylı E-Fatura Özel Entegratörü.

İZİBİZ, Telekom sektöründe bir çokfaturalama alt yapısını oluşturmuş tecrübeli kadrosu ile size HIZLI veGÜVENLİ e-fatura hizmeti sunmaktadır.

E-Fatura Nedir ?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen,

VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

E-fatura ile e-arşiv arasındaki ilişki ve e-fatura ile ilgili kısa iş akış süreci aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.

• Mükelleflerimizin yıl içinde geçişin getireceği sıkıntılarla karşılaşmamaları için elektronik defter uygulaması için başvurularını 2016 yılı Aralık ayı içinde yaparak uygulamaya 1/1/2017 tarihinden itibaren geçmelerini tavsiye ediyoruz.
Responsive image

E-Fatura Kullanmanın Avantajları Nelerdir ?• Ayda ortalama bin fatura kesen bir firma, e-faturayla yılda bin 200 ton karbon salınımını, 4 bin 800 ağacın kesilmesini, 15 bin litre atık su oluşumu ve 156 bin kg sıvı atık oluşumunu engellemiş oluyor. E-fatura düzenlemek kağıt faturaya göre satıcı için yüzde 57, alıcı içinse yüzde 62 daha fazla tasarruf sağlıyor. Türkiye’de ortalama basılı faturada maliyet yaklaşık 6 TL. Buna görünmeyen yönetsel ve işgücü maliyetleri eklendiğinde e-faturanın işletmeler için avantajları daha da artıyor.

• E-fatura ticaret hayatındaki hız ihtiyacını basım, gönderim, kurye, karşılama, kontrol, kayıt, arşiv süreçlerini ortadan kaldırarak sağlıyor. Geleneksel faturanın oluşturulmasından ulaşmasına kadar ortalama 5 gün geçerken, e-fatura sisteminde bu süre yaklaşık 22 saniyeye iniyor.

• Arşiv maliyetlerini ve ibraz sürelerini de kısaltan e-fatura, şirketlerin tahsilat ve ödeme süreçlerindeki kısalmayla nakit akışında hız ve öngörülebilirliğe büyük katkılar sağlıyor. E-fatura finans kurumları için güvenilirlik göstergesi, teminat ve hatta temlik edilmesi kolay bir veriye dönüşebilecek bir uygulama. Halen Türkiye’de birçok kurumsal firma muhasebe sistemlerini tam entegre hale getirebilmiş değil. Bu yüzden nakit akışı yönetilemiyor; sadece verimlilik artırılmaya çalışılıyor. Bu da genelde bir tarafta bankalarla ölçek kullanarak pazarlık; diğer tarafta ise tedarikçilere ertelemeli ödeme yaparak gerçekleştiriliyor. Oysa e-fatura sistemine geçişle birlikte ne kadar büyük olursa olsun finans birimleri, kurumlarına gelen ve giden tüm faturaları tek bir ekranda görebiliyor, tüm nakit akışlarını günlük ve isterlerse saatlik olarak yönetebiliyorlar.

• E-faturayla denetim için harcanan masraf ve süre de azalıyor. Uygulama sayesinde basit hatalardan kaynaklanan vergi cezalarının önüne geçilebiliyor.

E-Fatura ve Saklama Çözümü

İZİBİZ Özel Entegratör çözümü aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşmaktadır:

• E-Fatura modülü, Gelirler İdaresi Başkanlığına (GİB) entegre ve senkronize şekilde çalışan, üzerinden mükelleflere ait faturalarının gönderildiği, mükelleflere ait GİB tarafından yönlendirilen faturaların alındığı, fatura durumlarının merkez birimden senkronize sorgulandığı bir modüldür.

• Alt sistem her bir mükellef için en az 1 (bir) gönderici birim ve en az 1 (bir) posta kutusu tanımı ile hizmet alan mükelleflere hizmet vermektedir. Mükellefler ve modül arasındaki iletişim standart web servisleri ile sağlanmaktadır. E-Fatura modülü ile iletişim asenkron olarak ve mükellefin istediği an sağlanmaktadır. Bağlantı sıklığı ve bağlantı fonksiyonlarının icra tarzı mükellefler tarafından tasarlanabilmektedir.

• Alt sistemin mükelleflerle arayüz bağlantısını sağlayan web servisleri aşağıdaki fonksiyonları sunmaktadır:

• Oturum açma ve kapatma işlemleri

• E-Fatura mükellefi sorgulama ve listeleme

• E-Fatura Gönderimi

• Gönderilen E-Faturanın Durum Sorgulanması

• E-Fatura Alımı

• E-Fatura Kabulü veya Red Edilmesi

• İade Faturası (E-Fatura Gönderimi üzerinden)

• E-Fatura modülü üzerinden mali mühür ile imzalı veya imzasız olarak faturalar gönderilebilmektedir. İmzasız gönderilen faturaların imzalanması fonksiyonu merkezi E-Fatura modülü tarafından sağlanmaktadır.

Responsive image