phone +90 212 531 62 76
phone

E-MÜSTAHSİL MAKBUZ

MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN TANIMI NEDİR ?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır..

MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN TARAFLARI KİMLERDİR ?

Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:
a) Satıcı (Üretici Çiftçi):

• Ticari belge veremez.

• Müstahsil makbuzunu imzalar.

• Belgenin aslını alır.

• Satış bedelini alırb) Alıcı (Defter Tutan Çiftçi):

• Müstahsil makbuzunu düzenler.

• Ticari belge verebilir.

• Belgenin kopyasını alır.

• Satış bedelini öder.

MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEME ESASLARI VE ZAMANI NEDİR ?

Müstahsil makbuzu bedelin ödenmesi sırasında iki nüsha olarak düzenlenmeli ve en az şu bilgileri içermelidir.

• Makbuzun tarihi,

• Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi,

• Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâh adresi,

• Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU NEDİR ?

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemedir.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA NE ZAMAN DAHİL OLABİLİRİM ?

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU NE ZAMANDIR ?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 1/7/2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR ?

e-Müstahsil Makbuzu belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

• Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN’si ve adresi,

• Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,

• Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN’si ve ikametgah adresi;,

• Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Müstahsil Makbuzu belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir. Mükellefler müstahsil makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU BİLGİLERİNİN RAPORLANMASI NASIL OLACAKTIR ?

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yöntemi ile kullanan mükellefler ve e-Müstahsil Makbuzu hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Müstahsil Makbuzu belgelerine ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “e-Müstahsil Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.