phone +90 212 531 62 76
phone

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

SERBEST MESLEK NEDİR ?

Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır.

SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEYEN KİŞİLER KİMLERDİR ? E-FATURA KAPSAMINDA E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNU KİMLER DÜZENLEYECEK ?

Şahsi unvan veya isim hesabına, mutat haldeki meslek faaliyetinde bulunan; veteriner, mimar, avukat, doktor, diş hekimi, mühendis, müşavir, mali müşavir, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, ressam, yazar, noter, rehber, danışman, vb. kişiler serbest meslek erbabı sayılmakta olup, bu sınıflara dahil kişiler serbest meslek makbuzu düzenleyebilirler.

Yine bu sınıflara dahil olanlardan e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olanlar ilgili tarih başlangıcı ile birlikte e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeye başlayacaklar..

KLASİK SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN DÜZENLENMESİNDEKİ VERGİSEL DETAYLAR NASILDIR ?

Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

• Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV

• Diğer ücretler üzerinden %18 KDV

• Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran % 17

• Gelir vergisi stopajı % 20

Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı %20’dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR ?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeye “e-Serbest Meslek Makbuzu” denilmektedir.

SERBEST MESLEK MAKBUZU KULLANANLAR NE ZAMAN E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNA GEÇİŞ YAPMAK ZORUNDADIR ?

Tebliğde atıf yapılmış şekliyle; “e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Ayrıca, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR ?

e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

• Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,

• Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si;

• Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,

• Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde),

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU BİLGİLERİNİN ÖZEL ENTEGRATÖR TARAFINDAN RAPORLANMASI NASIL YAPILACAKTIR ?

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yöntemi ile kullanan mükellefler ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerine ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.